Video Dharma

Luân hồi thật đáng sợ
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 16995
Download: 1695

Other Media

Đi Tìm Giếng Thần | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1013
35
Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
949
0
Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
867
3
Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
936
2
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
867
6
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
1208
8
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
852
4
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
938
2
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
878
8
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
881
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG | Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
988
4
Truyện tranh: CON VOI HIẾU THẢO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1010
1