Repentance Ceremonies

Lòng ích kỷ
Lecturer Thích Tâm Đại
Listen: 2715
Download: 120

Other Media

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
849
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
781
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
897
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
833
30
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
946
3
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
1033
53
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
1068
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
1032
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
1080
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
997
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
1054
87
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
898
3