Repentance Ceremonies

Lòng ích kỷ
Lecturer Thích Tâm Đại
Listen: 2839
Download: 28

Other Media

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
871
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
800
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
922
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
861
30
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
961
3
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
1059
53
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
1090
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
1058
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
1098
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
1014
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
1078
87
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
915
3