55th Course

Lời khai thị Hành Sách Đại Sư
Lecturer Thích Nguyên Hiền
Listen: 2682
Download: 448

Other Media

Khai thị - Phật thất kỳ 55
Hòa thượng Thích Giác Nhiên
17558
2370
Hạnh Phúc Chân Thật - Phật thất kỳ 55
Thích Trí Thường
6900
873
Khai thị ý pháp thần mật của tổ sư Minh Đăng Quang - Phật thất kỳ 55
Hòa thượng Thích Giác Toàn
11243
1455
Lời khai thị hành sách đại sư - Phật thất kỳ 55
Thích Nguyên Hiền
4477
742
Tìm lại nốt nhạc xưa - Phật thất kỳ 55
Thượng Tọa Thích Minh Thành
12349
1668
Người trẻ cần niệm Phật - Phật thất kỳ 55
Thượng tọa Thích Chân Tính
9106
1177
Hạnh phúc chân thật
Thích Trí Thường
3888
480
Khai thị
Hòa thượng Thích Giác Nhiên
4301
755
Lời khai thị của hòa thượng Giác Toàn
Hòa thượng Thích Giác Toàn
4629
723
Người trẻ cần niệm Phật
Thượng tọa Thích Chân Tính
6266
1286
Tìm lại nốt nhạc xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
3798
771