Where do We Return Later?

Lời Kết - Album Ngày Sau Ta Về Đâu
Thích Chân Tính
Listen: 7377
Download: 834

Other Media

Rửa sạch đôi tay
Đình Nguyên
10009
1825
Khắc ghi ơn thầy
Vân Khánh
9594
1997
Mùa hè tu học
Đông Quân
10520
1337
Niệm Phật thoát luân hồi
Trung Hậu
16573
2453
Giữa dòng đời
Đình Nguyên
13364
2097
Sinh viên rèn luyện chữ tâm
Đức Quang & Bảo Như
8235
1486
Những người thầm lăng
Thùy Dương
8898
1529
Ươm hạt giống lành
Thanh Ngọc
12058
2306
Ngày Sau Ta Về Đâu
Quý Luân
19043
2898
Thầy dạy con niệm Phật
Vân Khánh
17337
2812
Cha mẹ tình thâm
Trung Hậu
19765
3541
Sinh viên tu học
Đức Quang & Hoài Uyên
10916
1535