Where do We Return Later?

Lời Kết - Album Ngày Sau Ta Về Đâu
Thích Chân Tính
Listen: 8267
Download: 834

Other Media

Rửa sạch đôi tay
Đình Nguyên
10978
1825
Khắc ghi ơn thầy
Vân Khánh
11235
2012
Mùa hè tu học
Đông Quân
11342
1337
Niệm Phật thoát luân hồi
Trung Hậu
17446
2453
Giữa dòng đời
Đình Nguyên
14264
2097
Sinh viên rèn luyện chữ tâm
Đức Quang & Bảo Như
9308
1486
Những người thầm lăng
Thùy Dương
9819
1529
Ươm hạt giống lành
Thanh Ngọc
12942
2306
Ngày Sau Ta Về Đâu
Quý Luân
19863
2898
Thầy dạy con niệm Phật
Vân Khánh
18330
2812
Cha mẹ tình thâm
Trung Hậu
20561
3543
Sinh viên tu học
Đức Quang & Hoài Uyên
11735
1535