Causal Blessing to Meet Master.

Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 5768
Download: 297

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
16863
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
11348
1628
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11338
1866
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
15553
2718
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
12763
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
8799
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
16240
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
18488
3555
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9569
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
16844
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14555
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6027
681