Ullumbana

Lễ Vu Lan Báo Hiếu trọng ân - Chùa Hoằng Pháp Cambodia
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Listen: 21574
Download: 618

Other Media

Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
181
1
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
501
26
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
1642
1
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
4689
63
Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
3875
113
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
2929
51
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
4067
127
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
7749
229
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
4040
145
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
12440
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
9722
262
Đại lễ Vu Lan 2014
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
28404
828