Lễ Tri Ân Đệ Tử

Lễ Tri Ân Đệ Tử 31.12.2020
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 691
Download: 1

Other Media

Ấm áp tình Thầy Trò - LỄ TRI ÂN ĐỆ TỬ NĂM 2021 | Chùa Hoằng Pháp
HT. Thích Chân Tính
374
88
Lễ Tri Ân Đệ Tử 2019 (Buổi Tối)
Thượng tọa Thích Chân Tính
1377
32
Lễ Tri Ân Và Tổng Kết Cuối Năm 2019
Thượng tọa Thích Chân Tính
971
3