Lễ Tri Ân Đệ Tử

Lễ Tri Ân Đệ Tử 2019 (Buổi Tối)
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 1971
Download: 32

Other Media

Ấm áp tình Thầy Trò - LỄ TRI ÂN ĐỆ TỬ NĂM 2021 | Chùa Hoằng Pháp
HT. Thích Chân Tính
1004
88
Lễ Tri Ân Đệ Tử 31.12.2020
Chùa Hoằng Pháp
1331
1
Lễ Tri Ân Và Tổng Kết Cuối Năm 2019
Thượng tọa Thích Chân Tính
1520
3