Video Dharma

Lễ quy y Tam bảo phần 2
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 5804
Download: 787

Other Media

Đi Tìm Giếng Thần | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
304
35
Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
281
0
Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
308
3
Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
293
2
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
289
4
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
411
6
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
295
4
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
330
2
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
263
2
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
323
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG | Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
348
4
Truyện tranh: CON VOI HIẾU THẢO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
354
1