Greeting the Buddha’s Birthday

Lễ Phật Đản 2017
Listen: 2682
Download: 63

Other Media

Kỷ Niệm Phật Đản Vesak 2019
Chùa Hoằng Pháp
886
1
Đại Lễ Phật Đản 2018
Chùa Hoằng Pháp
2925
15
Đại lễ Phật đản 2016
Chùa Hoằng Pháp
4552
191
Lễ Phật Đản Tại Hàn Quốc 2016
Chùa Hoằng Pháp
3742
183
Đại lễ Phật Đản 2015
Chùa Hoằng Pháp
12475
310
Đại lễ Phật đản 2014
Chùa Hoằng Pháp
20958
560
Kính Mừng Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 Tại Việt Nam
Chùa Hoằng Pháp
6238
605
Kính Mừng Phật Đản 2005
Các buổi lễ và Phật sự - Mừng Phật Đản
5074
454
Lễ tuyên dương Phật tử hưởng ứng tinh thần Nhà Nhà Mừng Phật Đản
Các buổi lễ và Phật sự - Mừng Phật Đản
6611
803
Khánh Đản 2012
7029
816
Đại Lễ Phật Đản 2013
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
10647
771