Causal Blessing to Meet Master.

Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 12376
Download: 1629

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17646
2614
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11998
1867
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
16348
2720
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13632
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9492
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
17229
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
20231
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
10311
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17833
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
15243
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6753
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
6406
297