Causal Blessing to Meet Master.

Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 11283
Download: 1628

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
16825
2614
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11299
1866
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
15513
2718
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
12719
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
8759
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
16197
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
18433
3555
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9528
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
16807
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14513
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
5977
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
5707
297