Causal Blessing to Meet Master.

Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 11634
Download: 1629

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17079
2614
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11543
1867
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
15780
2718
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13092
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9004
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
16482
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
19013
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9802
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17050
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14751
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6263
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
5996
297