Video Dharma

Lễ giỗ Tổ 2021 | Chùa Hoằng Pháp
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 773
Download: 155

Other Media

Đi Tìm Giếng Thần | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1067
35
Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1001
0
Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
905
3
Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
985
2
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
901
6
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
1276
8
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
886
4
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
986
2
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
927
8
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
918
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG | Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1114
7
Truyện tranh: CON VOI HIẾU THẢO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1063
1