Buddhist Work

Lễ động thổ xây dựng chùa Hưng Pháp
Chùa Hưng Pháp
Listen: 10666
Download: 673

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
1162
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
1343
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1201
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1215
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
1198
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
2189
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2601
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6558
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
5119
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8549
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7636
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
9000
393