Buddhist Work

Lễ động thổ xây dựng chùa Hưng Pháp
Chùa Hưng Pháp
Listen: 10319
Download: 673

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
317
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
700
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
668
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
710
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
682
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1686
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2062
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6064
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4594
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
7991
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7112
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8351
393