Buddhist Work

Lễ động thổ xây dựng chùa Hưng Pháp
Chùa Hưng Pháp
Listen: 10232
Download: 673

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
206
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
564
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
558
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
595
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
572
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1566
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
1944
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
5942
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4459
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
7866
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
6994
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8229
393