Buddhist Work

Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 1360
Download: 1

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
1194
2
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1221
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1230
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
1214
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
2205
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2621
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6575
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
5134
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8572
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7655
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
9018
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10632
361