Buddhist Work

Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 638
Download: 1

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
265
2
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
618
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
655
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
632
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1631
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2001
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6006
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4523
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
7930
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7053
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8296
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10022
361