Buddhist Work

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
Listen: 1270
Download: 2

Other Media

Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
1416
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1287
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1293
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
1270
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
2259
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2683
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6629
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
5189
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8642
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7720
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
9086
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10683
361