Buddhist Work

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
Listen: 750
Download: 2

Other Media

Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
996
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
908
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
923
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
920
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1903
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2306
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6271
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4833
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8233
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7340
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8662
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10317
361