Repentance Ceremonies

Lập Nguyện
Lecturer Hòa thượng Thích Thiện Huệ
Listen: 13549
Download: 1747

Other Media

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
253
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
230
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
284
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
221
30
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
415
2
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
497
51
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
544
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
501
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
536
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
479
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
576
87
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
468
3