Buddhist Work

Ký sự_Đường ta đi
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 7163
Download: 305

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
408
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
770
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
722
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
770
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
744
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1745
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2114
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6103
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4644
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8040
232
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8402
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10136
361