Buddhist Work

Ký sự_Đường ta đi
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 6571
Download: 299

Other Media

Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
246
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
258
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
274
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
303
3
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1186
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
1627
5
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
5562
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4133
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
7537
230
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
7875
302
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
9667
361
Bình minh xứ sương mù - Hoằng pháp tại Anh quốc
9294
437