Buddhist Work

Ký sự_Đường ta đi
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 7690
Download: 305

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
1237
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
1389
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1250
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1261
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
1242
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
2232
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2654
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6596
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
5158
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8605
232
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
9051
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10654
361