Repentance Ceremonies

Khuyên người bỏ rượu bia
Lecturer Thích Tâm Đại
Listen: 7593
Download: 355

Other Media

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
794
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
736
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
847
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
775
30
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
902
3
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
988
53
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
1020
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
983
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
1036
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
957
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
1015
87
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
865
3