Other types

Khánh thành chánh điện chùa Hoằng Pháp | 1997
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 748
Download: 49

Other Media

Lễ thượng bảng hiệu chùa Quảng Pháp - Tây Ninh
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
317
2
🔴 Lễ Truy Điệu Và Nhập Tháp HT. Thích Phổ Tuệ - Pháp Chủ GHPGVN
746
336
Thầy Tâm Trịnh chia sẻ về điều trị Covid-19 | Chùa Hoằng Pháp
Thích Tâm Trịnh
645
0
Thầy Tâm Trịnh chia sẻ về điều trị Covid-19 | Chùa Hoằng Pháp
Thích Tâm Trịnh
511
1
Hài Kịch: Độ Nàng Hay Nàng Độ?
Chùa Hoằng Pháp
732
5
GALA "TIẾNG CƯỜI NƠI CỬA CHÙA" | CHÙA HOẰNG PHÁP
Chùa Hoằng Pháp
950
12
Lễ Khánh Thành Tháp Phật Đài Xá Lợi tại chùa Trấn Quốc | Đài Loan 1998
Chùa Hoằng Pháp
1022
1
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp | 27.09.2020
Chùa Hoằng Pháp
894
1
Lễ Hằng Thuận 25.10.2020
Chùa Hoằng Pháp
631
3
Phật tử lớn tuổi hưởng ứng cuộc thi Kinh Pháp Cú tại chùa Hoằng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
937
5
Hối hận tội lỗi
Thích Tâm Luân
733
6
Thời khóa công phu chiều - Tụng kinh Vu Lan
Thích Tâm Thủ
1040
26