Other types

Khánh thành chánh điện chùa Hoằng Pháp | 1997
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 102
Download: 1

Other Media

Hài Kịch: Độ Nàng Hay Nàng Độ?
Chùa Hoằng Pháp
6
1
GALA "TIẾNG CƯỜI NƠI CỬA CHÙA" | CHÙA HOẰNG PHÁP
Chùa Hoằng Pháp
331
1
Lễ Khánh Thành Tháp Phật Đài Xá Lợi tại chùa Trấn Quốc | Đài Loan 1998
Chùa Hoằng Pháp
417
1
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp | 27.09.2020
Chùa Hoằng Pháp
335
1
Lễ Hằng Thuận 25.10.2020
Chùa Hoằng Pháp
116
1
Phật tử lớn tuổi hưởng ứng cuộc thi Kinh Pháp Cú tại chùa Hoằng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
317
3
Hối hận tội lỗi
Thích Tâm Luân
134
1
Thời khóa công phu chiều - Tụng kinh Vu Lan
Thích Tâm Thủ
339
6
Hối hận tội lỗi
Thích Tâm Luân
150
1
Xuân Trao Yêu Thương
Thích Tâm Lực
225
1
Lễ Hằng Thuận Tập Thể tại chùa Hoằng Pháp (15/12/2019)
Chùa Hoằng Pháp
318
1
Lễ cầu an đầu năm 2019
Chùa Hoằng Pháp
1914
3