55th Course

Khai thị
Lecturer Hòa thượng Thích Giác Nhiên
Listen: 4307
Download: 755

Other Media

Khai thị - Phật thất kỳ 55
Hòa thượng Thích Giác Nhiên
17563
2370
Hạnh Phúc Chân Thật - Phật thất kỳ 55
Thích Trí Thường
6905
873
Khai thị ý pháp thần mật của tổ sư Minh Đăng Quang - Phật thất kỳ 55
Hòa thượng Thích Giác Toàn
11247
1455
Lời khai thị hành sách đại sư - Phật thất kỳ 55
Thích Nguyên Hiền
4485
742
Tìm lại nốt nhạc xưa - Phật thất kỳ 55
Thượng Tọa Thích Minh Thành
12361
1668
Người trẻ cần niệm Phật - Phật thất kỳ 55
Thượng tọa Thích Chân Tính
9116
1177
Hạnh phúc chân thật
Thích Trí Thường
3893
480
Lời khai thị Hành Sách Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2688
448
Lời khai thị của hòa thượng Giác Toàn
Hòa thượng Thích Giác Toàn
4633
723
Người trẻ cần niệm Phật
Thượng tọa Thích Chân Tính
6270
1286
Tìm lại nốt nhạc xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
3804
771