The song to greet Vesak

Hôm nay Phật đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 16580
Download: 2474

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
24664
3925
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14509
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13550
2498
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9052
1767
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9417
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10305
1857
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14872
2130
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10207
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
12743
2261
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9734
1982
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11038
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8128
1384