Other types

Hối hận tội lỗi
Lecturer Thích Tâm Luân
Listen: 294
Download: 1

Other Media

🔴 Lễ Truy Điệu Và Nhập Tháp HT. Thích Phổ Tuệ - Pháp Chủ GHPGVN
43
334
Thầy Tâm Trịnh chia sẻ về điều trị Covid-19 | Chùa Hoằng Pháp
Thích Tâm Trịnh
109
0
Thầy Tâm Trịnh chia sẻ về điều trị Covid-19 | Chùa Hoằng Pháp
Thích Tâm Trịnh
64
1
Hài Kịch: Độ Nàng Hay Nàng Độ?
Chùa Hoằng Pháp
241
3
GALA "TIẾNG CƯỜI NƠI CỬA CHÙA" | CHÙA HOẰNG PHÁP
Chùa Hoằng Pháp
475
1
Khánh thành chánh điện chùa Hoằng Pháp | 1997
Chùa Hoằng Pháp
262
47
Lễ Khánh Thành Tháp Phật Đài Xá Lợi tại chùa Trấn Quốc | Đài Loan 1998
Chùa Hoằng Pháp
571
1
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp | 27.09.2020
Chùa Hoằng Pháp
476
1
Lễ Hằng Thuận 25.10.2020
Chùa Hoằng Pháp
255
3
Phật tử lớn tuổi hưởng ứng cuộc thi Kinh Pháp Cú tại chùa Hoằng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
479
5
Hối hận tội lỗi
Thích Tâm Luân
286
1
Thời khóa công phu chiều - Tụng kinh Vu Lan
Thích Tâm Thủ
556
8