Video Dharma

Hoằng pháp tại Tân Tây Lan và Úc Đại Lợi
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 5611
Download: 926

Other Media

Đi Tìm Giếng Thần | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
67
35
Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
67
0
Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
128
3
Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
91
2
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
117
4
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
117
6
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
102
4
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
130
2
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
93
2
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
154
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG | Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
196
4
Truyện tranh: CON VOI HIẾU THẢO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
201
1