Buddhist Work

Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Listen: 4514
Download: 169

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
260
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
628
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
607
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
647
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
622
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1623
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
1992
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6000
199
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
7925
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7045
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8285
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10016
361