Buddhist Work

Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Listen: 4410
Download: 169

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
167
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
514
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
520
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
556
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
534
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1527
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
1896
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
5894
199
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
7823
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
6935
299
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8185
378
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
9910
361