Buddhist Work

Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Listen: 4695
Download: 169

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
516
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
843
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
782
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
810
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
805
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1801
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2173
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6156
199
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8098
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7213
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8515
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10181
361