Buddhist Work

Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Listen: 4150
Download: 169

Other Media

Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
266
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
277
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
291
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
322
3
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1202
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
1646
5
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
5579
199
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
7557
230
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
6588
299
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
7893
302
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
9685
361
Bình minh xứ sương mù - Hoằng pháp tại Anh quốc
9300
437