Buddhist Work

Hoằng đạo
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Listen: 9849
Download: 753

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
325
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
705
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
677
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
717
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
694
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1696
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2070
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6066
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4601
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
7999
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7115
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8357
393