Buddhist Work

Hoằng đạo
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Listen: 10053
Download: 753

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
732
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
985
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
898
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
912
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
911
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1896
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2294
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6261
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4822
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8220
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7326
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8648
393