Buddhist Work

Hoằng đạo
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Listen: 10408
Download: 753

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
1262
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
1412
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1283
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1290
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
1264
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
2255
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2680
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6622
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
5184
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8636
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7716
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
9082
393