Buddhist Work

Hoa đăng - Dấu ấn Thăng Long
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 9845
Download: 1108

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
202
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
555
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
554
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
590
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
567
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1558
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
1936
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
5933
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4451
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
7858
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
6981
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8221
393