Buddhist Work

Hoa đăng - Dấu ấn Thăng Long
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 9931
Download: 1108

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
315
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
699
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
667
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
708
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
680
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1684
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2061
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6063
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4593
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
7990
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7110
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8349
393