60th Course

Hạnh phúc nở hoa, khổ đau khép lại - Phật thất 60
Lecturer Thượng tọa Thích Nguyên Thiện
Listen: 17261
Download: 2432

Other Media

Xin người nhớ cho - Phật thất 60
Thích Tâm An
10796
2232
Niệm Phật thoát luân hồi - Phật thất 60
Thích Thiện Thanh
13275
2104
Một cõi đi về - Phật thất 60
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
17969
2598
Con đường an lạc - Phật thất 60
Thích Phước Nghiêm
16633
2652
Hải triều âm - Phật thất 60
Thích Minh Tiến
13338
1883
Một cõi đi về
4286
585
Hạnh phúc nở hoa khổ đau khép lại
Thích Nguyên Hiền
3848
641
Con đường an lạc
Thích Phước Nghiêm
5014
676
Hải triều âm
Thích Minh Tiến
3463
550
Niệm Phật thoát luân hồi
Thích Thiện Thanh
6642
1974
Xin người nhớ cho
Thích Tâm An
3372
617