60th Course

Hạnh phúc nở hoa, khổ đau khép lại - Phật thất 60
Lecturer Thượng tọa Thích Nguyên Thiện
Listen: 17459
Download: 2434

Other Media

Xin người nhớ cho - Phật thất 60
Thích Tâm An
10987
2232
Niệm Phật thoát luân hồi - Phật thất 60
Thích Thiện Thanh
13473
2108
Một cõi đi về - Phật thất 60
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
18172
2598
Con đường an lạc - Phật thất 60
Thích Phước Nghiêm
16871
2656
Hải triều âm - Phật thất 60
Thích Minh Tiến
13564
1883
Một cõi đi về
4510
585
Hạnh phúc nở hoa khổ đau khép lại
Thích Nguyên Hiền
4056
642
Con đường an lạc
Thích Phước Nghiêm
5238
676
Hải triều âm
Thích Minh Tiến
3695
550
Niệm Phật thoát luân hồi
Thích Thiện Thanh
6853
1975
Xin người nhớ cho
Thích Tâm An
3565
617