60th Course

Hạnh phúc nở hoa, khổ đau khép lại - Phật thất 60
Lecturer Thượng tọa Thích Nguyên Thiện
Listen: 17559
Download: 2434

Other Media

Xin người nhớ cho - Phật thất 60
Thích Tâm An
11087
2232
Niệm Phật thoát luân hồi - Phật thất 60
Thích Thiện Thanh
13575
2108
Một cõi đi về - Phật thất 60
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
18271
2598
Con đường an lạc - Phật thất 60
Thích Phước Nghiêm
16996
2656
Hải triều âm - Phật thất 60
Thích Minh Tiến
13669
1883
Một cõi đi về
4608
585
Hạnh phúc nở hoa khổ đau khép lại
Thích Nguyên Hiền
4164
642
Con đường an lạc
Thích Phước Nghiêm
5339
676
Hải triều âm
Thích Minh Tiến
3819
550
Niệm Phật thoát luân hồi
Thích Thiện Thanh
6977
1975
Xin người nhớ cho
Thích Tâm An
3659
617