57th Course

Hạnh nguyện người tu 2
Lecturer Thích Minh Thành
Listen: 2882
Download: 463

Other Media

Hạnh nguyện người tu 2 - Phật thất kỳ 57
Thích Minh Thành
8432
1614
Mẹ ơi con chỉ cần - Phật thất kỳ 57
Thượng Tọa Thích Minh Thành
65828
9127
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư - Phật thất kỳ 57
Thích Nguyên Hiền
8219
1729
Thanh Thản Niệm Phật - Phật thất kỳ 57
Thượng tọa Thích Giác Đăng
17850
3067
Hành động người hiền trí - Phật thất kỳ 57
Thích Trí Thường
12446
2258
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2966
456
Mẹ ơi con chỉ cần
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5605
1291
Hành động người hiền trí
Thích Trí Thường
2944
525
Thanh thản niệm Phật
Thích Giác Đăng
3678
631