56th Course

Hạnh nguyện của người tu - Phật thất kỳ 56
Lecturer Thích Minh Thành
Listen: 7741
Download: 1346

Other Media

Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu Phật thất - Phật thất kỳ 56
Hòa thượng Thích Thiện Trí
10241
1446
So sánh tướng dụng thể - Phật thất kỳ 56
Thích Thiện Xuân
11933
2071
Cát bụi - Phật thất kỳ 56
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
15174
2534
Tha thứ thì thư thái - Phật thất kỳ 56
Thích Tâm An
11339
1891
Nhận diện sự sống - Phật thất kỳ 56
Thượng tọa Thích Trí Chơn
13143
2386
Nhận diện sự sống
Thượng tọa Thích Trí Chơn
5101
946
So sánh tướng dụng thể
Thích Thiện Xuân
5620
1005
Cát bụi
Thích Thiện Xuân
6467
926
Hạnh nguyện của người tu
Thích Minh Thành
3766
584
Tha thứ thì thư thái
Thích Tâm An
4448
718
Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu phật thất 1
Hòa thượng Thích Thiện Trí
4935
636