Video Dharma

Giữ gìn cội nguồn
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 2450
Download: 46

Other Media

Đi Tìm Giếng Thần | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
387
35
Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
368
0
Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
366
3
Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
353
2
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
341
4
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
508
6
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
351
4
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
387
2
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
326
2
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
381
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG | Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
424
4
Truyện tranh: CON VOI HIẾU THẢO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
416
1