Repentance Ceremonies

Giới, nền tảng của giới, giải thoát của giới
Lecturer Thích Tâm Sỹ
Listen: 1007
Download: 4

Other Media

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
517
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
493
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
573
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
506
30
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
646
3
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
736
53
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
762
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
711
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
765
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
697
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
770
87
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
640
3