Other types

GALA "TIẾNG CƯỜI NƠI CỬA CHÙA" | CHÙA HOẰNG PHÁP
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 527
Download: 1

Other Media

🔴 Lễ Truy Điệu Và Nhập Tháp HT. Thích Phổ Tuệ - Pháp Chủ GHPGVN
162
336
Thầy Tâm Trịnh chia sẻ về điều trị Covid-19 | Chùa Hoằng Pháp
Thích Tâm Trịnh
189
0
Thầy Tâm Trịnh chia sẻ về điều trị Covid-19 | Chùa Hoằng Pháp
Thích Tâm Trịnh
119
1
Hài Kịch: Độ Nàng Hay Nàng Độ?
Chùa Hoằng Pháp
302
3
Khánh thành chánh điện chùa Hoằng Pháp | 1997
Chùa Hoằng Pháp
319
49
Lễ Khánh Thành Tháp Phật Đài Xá Lợi tại chùa Trấn Quốc | Đài Loan 1998
Chùa Hoằng Pháp
622
1
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp | 27.09.2020
Chùa Hoằng Pháp
525
1
Lễ Hằng Thuận 25.10.2020
Chùa Hoằng Pháp
305
3
Phật tử lớn tuổi hưởng ứng cuộc thi Kinh Pháp Cú tại chùa Hoằng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
529
5
Hối hận tội lỗi
Thích Tâm Luân
334
1
Thời khóa công phu chiều - Tụng kinh Vu Lan
Thích Tâm Thủ
615
8
Hối hận tội lỗi
Thích Tâm Luân
335
1