The song to greet Vesak

Em mong mùa sen nở
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 9145
Download: 1782

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
25395
3933
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15012
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13979
2499
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9454
1767
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9779
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10683
1859
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15594
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10718
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13179
2261
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10081
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11438
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8467
1384