Video Dharma

Đừng để tâm nhỏ hẹp
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 18355
Download: 2375

Other Media

Đi Tìm Giếng Thần | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
785
35
Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
729
0
Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
655
3
Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
686
2
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
641
6
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
929
8
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
644
4
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
721
2
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
636
8
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
686
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG | Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
756
4
Truyện tranh: CON VOI HIẾU THẢO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
773
1