Buddhist Work

Du hóa
Listen: 9030
Download: 923

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
738
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
989
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
902
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
916
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
915
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1899
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2298
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6265
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4826
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8225
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7331
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8653
393