Buddhist Work

Dư âm
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 21820
Download: 2319

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
1267
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
1415
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1286
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1292
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
1268
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
2257
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2682
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6625
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
5188
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8640
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7719
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
9085
393