65th Course

Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Lecturer Thích Tâm Hòa
Listen: 10940
Download: 1689

Other Media

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11087
1738
Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Thích Trí Huệ
16819
2933
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Thích Pháp Đăng
8940
1383
Bốn pháp quán - Phật thất 65
Thích Hạnh Tín
11415
3007
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Phước Tiến
17756
2515
Bốn pháp quán
Thích Hạnh Tín
3607
653
Phát Bồ Đề tâm
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4174
730
Chánh nhân vãng sanh
Thích Pháp Đăng
3422
556
Động lực cho sự tu tập
Thích Tâm Hòa
3769
613
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Thích Trí Huệ
6495
1461
Trở lại thiên đường
Thượng tọa Thích Phước Tiến
3405
386