Summer Retreat Course 2008

Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Lecturer Thích Minh Nhẫn
Listen: 7733
Download: 1161

Other Media

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
27888
5146
Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
15656
2854
Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Thiện Minh
6937
970
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
8022
1390
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
10181
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4778
788
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
5679
868
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
5669
1051
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
19693
3619
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
11332
2375
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6106
1496
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3744
572