Causal Blessing to Meet Master.

Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 17058
Download: 2875

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17477
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
12154
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11875
1867
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
16207
2720
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13484
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9354
1337
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
19869
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
10165
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17667
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
15091
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6615
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
6306
297