Causal Blessing to Meet Master.

Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 17338
Download: 2875

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17741
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
12531
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
12072
1867
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
16429
2720
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13738
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9572
1337
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
20425
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
10404
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17950
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
15339
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6835
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
6465
297