Buddhist Work

Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 10653
Download: 361

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
1230
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
1389
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1250
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1261
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
1241
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
2232
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2651
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6596
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
5157
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8604
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7690
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
9051
393