Buddhist Work

Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 9951
Download: 361

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
205
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
560
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
556
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
592
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
569
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1560
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
1938
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
5937
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4453
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
7861
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
6988
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8225
393