Buddhist Work

Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 10082
Download: 361

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
318
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
701
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
669
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
711
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
683
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1687
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2063
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6065
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4595
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
7993
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7113
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8352
393