Causal Blessing to Meet Master.

Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 19608
Download: 3556

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17346
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
12024
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11781
1867
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
16107
2720
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13377
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9265
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
16913
2875
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
10056
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17525
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14986
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6522
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
6222
297