Ullumbana

Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 7687
Download: 229

Other Media

Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
141
1
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
436
20
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
1595
1
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
4566
57
Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
3837
113
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
2892
51
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
4033
127
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
4001
145
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
12385
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
9671
262
Đại lễ Vu Lan 2014
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
28361
828
Lễ Vu Lan Báo Hiếu trọng ân - Chùa Hoằng Pháp Cambodia
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
21478
612