Greeting the Buddha’s Birthday

Đại lễ Phật đản 2016
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 4546
Download: 191

Other Media

Kỷ Niệm Phật Đản Vesak 2019
Chùa Hoằng Pháp
878
1
Đại Lễ Phật Đản 2018
Chùa Hoằng Pháp
2918
15
Lễ Phật Đản 2017
2677
63
Lễ Phật Đản Tại Hàn Quốc 2016
Chùa Hoằng Pháp
3736
183
Đại lễ Phật Đản 2015
Chùa Hoằng Pháp
12468
310
Đại lễ Phật đản 2014
Chùa Hoằng Pháp
20947
560
Kính Mừng Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 Tại Việt Nam
Chùa Hoằng Pháp
6232
605
Kính Mừng Phật Đản 2005
Các buổi lễ và Phật sự - Mừng Phật Đản
5066
454
Lễ tuyên dương Phật tử hưởng ứng tinh thần Nhà Nhà Mừng Phật Đản
Các buổi lễ và Phật sự - Mừng Phật Đản
6606
803
Khánh Đản 2012
7024
816
Đại Lễ Phật Đản 2013
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
10642
771