Buddhist Work

Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 1151
Download: 50

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
1069
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
1279
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1152
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1161
1
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
2147
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2557
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6512
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
5073
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8485
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7574
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8939
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10578
361