Buddhist Work

Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 321
Download: 3

Other Media

Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
266
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
277
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
291
1
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1202
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
1646
5
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
5579
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4150
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
7557
230
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
6588
299
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
7892
302
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
9684
361
Bình minh xứ sương mù - Hoằng pháp tại Anh quốc
9299
437