Khóa Tu Mùa Hè 2015

Clip Tổng hợp Khóa tu mùa hè 2015
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 27456
Download: 597

Other Media

Tọa đàm - Bằng tất cả tấm lòng - KTMH 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
16301
575
Cái tôi và cái của tôi - KTMH 2015
Thích Thanh Thắng
12323
1045
Cho những ước mơ bay xa - KTMH 2015
Đỗ Nhật Nam
12505
554
Giọt Đắng Đời Ai - KTMH 2015
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
11531
893
Sống Ảo - KTMH 2015
Thích Tâm Nguyên
14085
1778
Không Bao Giờ Muộn - KTMH 2015
Thích Đạo Quang
10281
864
Cho Đời Chút Ơn - KTMH 2015
Thích Tâm Tiến
8573
784
Cái tôi và cái của tôi - KTMH 2015
Thích Thanh Thắng
11317
431
Cho đời chút ơn - KTMH 2015
Thích Tâm Tiến
10294
465
Giọt đắng đời ai - KTMH 2015
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
10445
392
Không bao giờ muộn - KTMH 2015
Thích Đạo Quang
31200
493
Sống ảo - KTMH 2015
Thích Tâm Nguyên
17522
818