Video Dharma

Cảm ơn vô thường
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 22809
Download: 3218

Other Media

Đi Tìm Giếng Thần | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1006
35
Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
939
0
Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
860
3
Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
930
2
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
858
6
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
1202
8
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
847
4
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
934
2
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
867
8
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
874
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG | Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
981
4
Truyện tranh: CON VOI HIẾU THẢO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
999
1