Buddhist Work

Bước chân tỉnh thức
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 8808
Download: 899

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
391
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
764
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
717
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
764
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
735
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1740
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2110
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6096
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4639
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8034
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7155
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8397
393