Video Dharma

Biết lỗi nên sửa
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 37149
Download: 5002

Other Media

Đi Tìm Giếng Thần | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
791
35
Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
735
0
Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
662
3
Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
697
2
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
650
6
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
944
8
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
655
4
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
731
2
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
649
8
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
689
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG | Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
767
4
Truyện tranh: CON VOI HIẾU THẢO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
781
1