Summer Retreat Course 2008

Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Lecturer Thượng tọa Thích Trí Chơn
Listen: 15320
Download: 2854

Other Media

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
27536
5146
Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Thiện Minh
6625
970
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
7681
1390
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
9897
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4498
788
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
5376
868
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
5381
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
7429
1161
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
19368
3619
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
10854
2375
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
5823
1496
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3558
572