Summer Retreat Course 2008

Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Lecturer Thượng tọa Thích Trí Chơn
Listen: 15657
Download: 2854

Other Media

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
27889
5146
Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Thiện Minh
6938
970
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
8023
1390
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
10182
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4781
788
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
5680
868
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
5672
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
7736
1161
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
19693
3619
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
11333
2375
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6108
1496
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3745
572